Falsk demens

Denna sida är ännu inte helt klar. Här kommer jag att illustrera hur NPF kan förväxlas med demens, av läkare……

Det här ett av de tecken, som en läkare kan leta efter, på demens, hos en neurotypisk person?

Gissa vad läkaren kan få för sig om han/hon gör vissa demenstester på en NPF-person? (det är de djupa dalarna som läkaren letar efter, som tecken på demens. Sker det någon, över huvud taget, test efter höga toppar?)

Det är alltså mycket viktigt att läkaren (som bör vara NPF-kunnig) kan skilja på NPF-besvär och riktig demens, eftersom de kan yttra sig på liknande sätt! Säg att jag (snart) bor på ett äldreboende. Personalen upptäcker att jag inte klarar av gångertabellen. Eftersom jag har ätit dåligt den dagen så kan inte heller mitt manuella (system-2) orka t.ex. räkna ut vad 6×7 är, som jag annars brukar göra varje gång, sedan jag var barn.

Jag blir skickad till en läkare som glömmer fråga om jag har haft besvär med gångertabellen ända sen jag var liten. (inte jag heller kommer ihåg att nämna det) Så läkaren drar för snabbt slutsatsen att mina besvär, med gångertabellen, är begynnande demens och jag blir medicinerad för det! (och den felaktiga medicinen gör bara mina NPF-besvär ännu värre)

Nu står det i min journal om mina NPF-diagnoser, så det är inte så troligt att min läkare ger mig fel medicin. Men allt för många äldre, utan NPF-diagnos, kan råka riktigt illa ut!

Och vad kan en falsk demensdiagnos orsaka för fler skador? (förutom felaktig medicin) Hur många självmord har sin grund i falska demensdiagnoser? (den stackars individen tror ju att livet är slut) Jag tänker t.ex. på oscarsvinnaren Robin Williams, som skall ha blivit deprimerad och hängt sig efter sin demensdiagnos! Det var ju han som spelade så bra i den verklighetsbaserade filmen ”Uppvaknanden” (som bygger på en bok av neurologen Oliver Sacks)