Socialen

Npf och socialtjänsten : lagstiftning, bemötande och anpassningar (häftad)

https://www.adlibris.com/se/bok/npf-och-socialtjansten-lagstiftning-bemotande-och-anpassningar-9789177411994

https://www.bokus.com/bok/9789177411994/npf-och-socialtjansten-lagstiftning-bemotande-och-anpassningar/

På sidan 44, i denna bok, står en intressant sak om det lagstadgade anhörigstödet: ”I socialtjänstlagen 5 kap. 10 § står att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som … stödjer en närstående som har en funktionsnedsättning. Detta gäller även föräldrar som stödjer sina egna barn med funktionsnedsättning … få föräldrar känner till denna rättighet och att kommunerna många gånger saknar upprättade planer för hur bestämmelserna ska tillämpas i socialtjänsten. Planer som de är skyldig till att handha”

Även om denna bok är skriven för att utbilda socialsekreterare, om NPF, så tycker jag att den är guld värd för oss andra! (man förstår verkligen hur personal på socialen kan grovt missförstå NPF-personer)