Senast uppdaterat

22 Augusti 2018

Jag har lagt till flera bra, nya, filmer!

1122.se/film


6 April 2018

Ny sida med bra poddar:

1122.se/poddar


3 Oktober 2017

Jag har lagt till ett nytt begrepp: DCD (Developmental Coordination Disorder) som definieras av en persons svårigheter att lära sig, utföra och koordinera handlingar. D.v.s det är något fel i fin- eller grovmotoriken, balansen eller muskeltonus. Glädjande att veta är att t.ex. ADHD-behandling kan förbättra DCD.


13 Augusti 2017

Ny sida om boken: ”När mallen inte stämmer”

1122.se/mallen


24 April 2017

Vissa forskare har börjat att prata om att en del av NPF-fallen kan vara orsakade av autoimmuna sjukdomar, som angriper vissa delar av hjärnan. (likadant som vid diabetes typ 1 och reumatism, så är det egna immunsystemet som angriper ens egen kropp) Dessa fall skulle i så fall även kanske kunna vara delvis ärftliga, precis som reumatism sägs ha ärftliga komponenter. Hur som helst så har mediciner, som bromsar den autoimmuna processen, visat sig ge förbättringar.

1122.se under rubriken ”NPF”

Jag tycker själv att druvsockret bör man spara till det är något speciellt som t.ex. ett viktigt prov eller om man är på väg att tappa behärskningen. I och för sig är druvsocker det snabbaste sättet få upp glukoshalten i hjärnan! Men den positiva effekten försvinner nästan lika snabbt igen, vilket i och för sig inte är förgäves om det först har hindrat en att få ett vredesutbrott. Grunden måste ändå vara en välplanerad och näringsriktig kost (precis som för diabetiker) eftersom vi som har NPF helt tydligt har mindre säkerhetsmarginal, än medelsvensson.

1122.se under rubriken ”Druvsocker”


11 Mars 2017

Svenny Kopp föreläser om hur vanligt NPF är hos flickor!

1122.se/film


25 November 2016

Nedanstående bok är mycket intressant! Där tas bl.a. upp forskning om hur vissa ADHD-mediciner hjälper personer som har fått hjärnskakning, eller stroke.

1122.se/mental-trotthet


11 November 2016

Nya filmer:

1122.se/film


26 Oktober 2016

Ny sida, om Finspång:

”Finspång har satsat på ökad kompetens om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, npf, i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten. Så gott som alla lärare i grundskolan samt all personal inom förskolan har fått fortbildning”

1122.se/finspang


25 Oktober 2016

Bo Svensson som både är skolchef och socialchef (sedan år 2000) medger att det kan vara en fördel att det är en och samma person som har hand om både skolan och socialen (då gör man allt för att undvika att någon elev hamnar hos det sociala, efter skolan) Bo Svensson berättar att det var till stor hjälp att de fick bolla idéer och frågeställningar med SPSM, för att kunna uppnå denna fantastiska resultatförbättring!

1122.se/nossebro


22 Oktober 2016

Försök på djur har visat att fysisk motion läker hjärnskador snabbare! I så fall är gymnastik/motion dubbelt effektiv på NPF. Dels ökar förmågan att transportera blodsocker och syre, till hjärnan, så det manuella (system-2) kan fungera effektivare. Sedan läker hjärnskadan fortare så det automatiska (system-1) kan förhoppningsvis börja användas, lite bättre, istället.

1122.se under rubriken ”Trafiken”


21 September 2016

Ny sida om Nossebro skola, i Essunga kommun.

1122.se/nossebro


1 Augusti 2016

Ny sida om bästa boken, om NPF.

1122.se/basta-boken


Februari 2015 – Juli 2016

Under denna tid dokumenterar jag, tyvärr, inte vilka ändringar jag gör.


4 Januari 2015

Startar jag denna webbsida: 1122.se


13 Augusti 2013

Det är första gången som jag håller en föreläsning där jag pratar om det automatiska och det manuella systemet (system 1 och system 2) samt ritar på whiteboarden hur ojämna kurvorna är för NPF-personer.