Senast uppdaterat

Med början från 25 Februari 2023

Jag håller nu på och förnyar det mesta, dag för dag, på 1122.se Jag tar bort ESSENCE överallt, utom på en sida där jag jämför likheterna mellan NPF och ESSENCE. Jag tänker skriva och visa rörlig grafik om, NPF-problemen hos, vissa medlemmar av, kungafamiljen. Jag tänker skriva om oscarsvinnaren Robin Williams, som skall ha hängt sig efter en (felaktig?) demensdiagnos! Jag tänker visa med rörlig grafik hur lätt det är, för vårdpersonal, att förväxla NPF med demens! (som bl.a. leder till helt fel medicinering) Sedan skall jag ge exempel, ur verkligheten, på hur dåligt utbildade socialsekreterare är, på att korrekt bedöma NPF-personer. (t.ex. hur lämplig man är att ta hand om ett spädbarn) Jag passar även på att spekulera om hur en socialtjänst idag skulle bedöma Adolf Hitler? (om han var ”lämplig” att ta hand om barn)

Detta är ett axplock av vad som fylls på 1122.se den närmaste tiden. Jag kommer att meddela, här, när jag är klar. (om du vill vänta tills jag har skrivit färdigt)

18 Januari 2023

Det finns en app från Arbetsmiljöverket som mäter flimmer!

1122.se

14 November 2022

Jag har lagt till en ny film: ”Fråga doktorn, om ADHD” (handlar speciellt om flickor med ADHD)

1122.se/film

29 Maj 2022

Jag har lagt till en ny film: ”Assistanshundar hjälper NPF-barn”

1122.se/film

29 April 2022

Jag har lagt till nya filmer. Dels ”Uppdrag granskning, om bokstavsbarnen” samt ”Skolchefens barn som blev hemmasittare”

1122.se/film

26 Augusti 2021

Jag har lagt till en sida om tips för att ta körkort

1122.se/ta-korkort

21 Juni 2021

Jag har lagt till en sida om hur man kan få praktisk hjälp från Socialen

1122.se/socialen

21 Juni 2021

Jag har förtydligat textavsnittet om att NPF kanske kan läka: Inledningsvis skrev jag att NPF är en sorts hjärnskada. Som en del andra hjärnskador så kan det läka! (om än långsamt) Hur stor är den chansen? Enligt forskare så kan 20% av de som har fått en NPF-diagnos, som ung, bli så mycket friskare i vuxen ålder att diagnos inte längre är aktuell. Så om man endast har lyckats ta körkort med automatlåda, så kan man några år senare försöka att köra upp med manuell växellåda. Detta gäller även under skolåren. Om en ung NPF-elev har speciellt svårt för någonting, i skolan, så kan det vara värt att pröva samma sak några år senare. (Komvux?) Jag var bara en enda poäng från att även få ADHD/ADD diagnos, som vuxen. Hade jag diagnostiserats när jag var barn så hade det kanske varit en solklar diagnos?

25 Maj 2021

Jag har lagt en ny länk: Äldre om sin NPF som innehåller en mängd berättelser, och information om, hur det är att bli gammal med NPF. Visste du t.ex. att livslängden är 13 år kortare….

Titta i menyn

22 Maj 2021

Jag har lagt in texten: En annan grupp som verkar ha stor överrepresentation, av NPF, är läkare! Tänk på det nästa gång din läkare verkar bete sig underligt. (eller du hör att någon läkare har åkt fast för ”självmedicinering”)

25 November 2019

Jag har lagt in en ny länk till föreningen SANE som riktar sig bl.a. till de som har fått NPF symtom av någon autoimmun sjukdom. Detta är viktigt, att känna till, eftersom det då finns hopp om att bota/lindra NPF symtomen, om man får behandling i tid, innan hjärnskadorna har blivit för stora! (NPF anses, vanligtvis, inte botbar)

Titta i menyn


29 Juni 2019

Om du undrar om det är lämpligt att medicinera ADHD så missa inte att titta på: ”Förklaringen bakom ADHD” med läkaren Björn Roslund!

1122.se/film


20 April 2019

Efter AVICII:s (Tim Bergling) självmord så gjordes en undersökning bland en mängd musiker, om deras psykiska hälsa. 70% visade sig ha psykiska besvär! Så den musikaliska begåvningen kommer ofta tillsammans med en eller flera nackdelar. (så länge som man inte får rätt behandling)

1122.se


18 Mars 2019

Jag hörde en rolig historia häromdagen: ”Vet du vad världens minsta klubb är?”, ”Nej vilken då”, ”Jo nobelpristagare utan NPF!”. Skämt åsido så ligger det nog ett korn av sanning i den historien. Försök hitta en nobelpristagare som inte har något drag av NPF (ESSENCE)

1122.se


17 Februari 2019

Häromdagen hittade jag en fantastisk föreläsning, av Lina Liman, som berättar att hon misslyckades (lyckligtvis) med många självmordsförsök, innan hon äntligen fick diagnosen Autism (NPF/ESSENCE)

1122.se/film


22 Januari 2019

Jag har lagt till en ny, tragisk, dokumentär: ”I Oskars fotspår” som visar hur, dödligt, dålig svenska vården kan vara för en ungdom med ADHD och Asperger (NPF/ESSENCE) problematik!

1122.se/film


19 Januari 2019

Jag har lagt till ytterligare en nytt program, som sändes igår: Greta Thunberg, som har Asperger (NPF/ESSENCE), är gäst hos Skavlan!

1122.se/film


16 Januari 2019

Jag har lagt in förklaringar om ESSENCE i, början av, huvudtexten.

1122.se


15 Januari 2019

Ny bästa bok, om NPF! (ESSENCE)

1122.se/basta-boken


14 Januari 2019

Jag har lagt till 3 nya filmer och serier: ”De osynliga barnen” som handlar om hemmasittare. ”Vem kan rädda Sanne?” som visar hur dålig svenska vården kan vara för personer med NPF (ESSENCE) problematik. Och till sist (men inte minst) ”Superungar” som är en fantastisk serie, i 6 avsnitt!

1122.se/film


22 Augusti 2018

Jag har lagt till flera bra, nya, filmer!

1122.se/film


6 April 2018

Ny sida med bra poddar:

1122.se/poddar


3 Oktober 2017

Jag har lagt till ett nytt begrepp: DCD (Developmental Coordination Disorder) som definieras av en persons svårigheter att lära sig, utföra och koordinera handlingar. D.v.s det är något fel i fin- eller grovmotoriken, balansen eller muskeltonus. Glädjande att veta är att t.ex. ADHD-behandling kan förbättra DCD.


13 Augusti 2017

Ny sida om boken: ”När mallen inte stämmer”

1122.se/mallen


24 April 2017

Vissa forskare har börjat att prata om att en del av NPF-fallen kan vara orsakade av autoimmuna sjukdomar, som angriper vissa delar av hjärnan. (likadant som vid diabetes typ 1 och reumatism, så är det egna immunsystemet som angriper ens egen kropp) Dessa fall skulle i så fall även kanske kunna vara delvis ärftliga, precis som reumatism sägs ha ärftliga komponenter. Hur som helst så har mediciner, som bromsar den autoimmuna processen, visat sig ge förbättringar.

1122.se under rubriken ”NPF”

Jag tycker själv att druvsockret bör man spara till det är något speciellt som t.ex. ett viktigt prov eller om man är på väg att tappa behärskningen. I och för sig är druvsocker det snabbaste sättet få upp glukoshalten i hjärnan! Men den positiva effekten försvinner nästan lika snabbt igen, vilket i och för sig inte är förgäves om det först har hindrat en att få ett vredesutbrott. Grunden måste ändå vara en välplanerad och näringsriktig kost (precis som för diabetiker) eftersom vi som har NPF helt tydligt har mindre säkerhetsmarginal, än medelsvensson.

1122.se under rubriken ”Druvsocker”


11 Mars 2017

Svenny Kopp föreläser om hur vanligt NPF är hos flickor!

1122.se/film


25 November 2016

Nedanstående bok är mycket intressant! Där tas bl.a. upp forskning om hur vissa ADHD-mediciner hjälper personer som har fått hjärnskakning, eller stroke.

1122.se/mental-trotthet


11 November 2016

Nya filmer:

1122.se/film


26 Oktober 2016

Ny sida, om Finspång:

”Finspång har satsat på ökad kompetens om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, npf, i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten. Så gott som alla lärare i grundskolan samt all personal inom förskolan har fått fortbildning”

1122.se/finspang


25 Oktober 2016

Bo Svensson som både är skolchef och socialchef (sedan år 2000) medger att det kan vara en fördel att det är en och samma person som har hand om både skolan och socialen (då gör man allt för att undvika att någon elev hamnar hos det sociala, efter skolan) Bo Svensson berättar att det var till stor hjälp att de fick bolla idéer och frågeställningar med SPSM, för att kunna uppnå denna fantastiska resultatförbättring!

1122.se/nossebro


22 Oktober 2016

Försök på djur har visat att fysisk motion läker hjärnskador snabbare! I så fall är gymnastik/motion dubbelt effektiv på NPF. Dels ökar förmågan att transportera blodsocker och syre, till hjärnan, så det manuella (system-2) kan fungera effektivare. Sedan läker hjärnskadan fortare så det automatiska (system-1) kan förhoppningsvis börja användas, lite bättre, istället.

1122.se under rubriken ”Trafiken”


21 September 2016

Ny sida om Nossebro skola, i Essunga kommun.

1122.se/nossebro


1 Augusti 2016

Ny sida om bästa boken, om NPF.

1122.se/basta-boken


Februari 2015 – Juli 2016

Under denna tid dokumenterar jag, tyvärr, inte vilka ändringar jag gör.


4 Januari 2015

Startar jag denna webbsida: 1122.se


13 Augusti 2013

Det är första gången som jag håller en föreläsning där jag pratar om det automatiska och det manuella systemet (system 1 och system 2) samt ritar på whiteboarden hur ojämna kurvorna är för NPF-personer.