Nossebro skola

Essunga kommun, där Nossebro skola ligger, har högsta frekvensen av LSS-insatser, i hela Sverige! (för barn och ungdomar, under 22 år) Alltså har de en hög andel barn med NPF-symtom. När man förstår det så är det extra anmärkningsvärt att de, mellan 2007 och 2011, gick från att vara en av de absolut sämsta (resultatmässigt) skolorna, i Sverige, till att vara en av de allra bästa!

http://www.sydsvenskan.se/2010-10-09/nar-skolan-ar-som-allra-bast

Bo Svensson som både är skolchef och socialchef (sedan år 2000) medger att det kan vara en fördel att det är en och samma person som har hand om både skolan och socialen (då gör man allt för att undvika att någon elev hamnar hos det sociala, efter skolan) Bo Svensson berättar att det var till stor hjälp att de fick bolla idéer och frågeställningar med SPSM, för att kunna uppnå denna fantastiska resultatförbättring!

http://urskola.se/Produkter/160818-UR-Samtiden-Barnen-och-samhallet-Alla-ska-klara-skolan-exempel-fran-Nossebro-skola

Nu (2016) ligger Nossebro skola fortfarande uppseendeväckande högt i statistiken trots, eller kanske tack vare, alla sina NPF-elever.

http://www.bokus.com/bok/9789147100880/inkludering-och-maluppfyllelse-att-na-framgang-med-alla-elever/

http://www.bokus.com/bok/9789144109664/inkludering-och-socialt-kapital-skolan-och-ungdomars-valbefinnande/

(att jag länkar till Bokus beror inte på att de alltid är billigast, eller snabbast, utan för att man där kan provläsa böckerna)